e-teatmik on ingliskeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat, mis ei pretendeeri normeeriva terminoloogiasõnastiku staatusele.
e-teatmik on mõeldud eelkõige tavalisele arvuti- ja telefonikasutajale, kuid sellest võib kasu olla ka tõlkijatel, tudengitel ja isegi IT-spetsialistidel :-))

Kirjutage otsingulahtrisse otsitav termin või selle algusosa ja klikkige üks kord nupul "Otsi". Vasakusse raami ilmuval sõnal klikkides näete paremas raamis selle sõna seletust. Seletustes esinevatel terminitel klikkides saate omakorda lugeda nende terminite seletusi jne. Kui soovite näha kõiki e-teatmikus leiduvaid antud algustähega sõnu, klikkige tähestikus vastaval tähel.
Kui teid huvitavat sõna e-teatmikus ei leidu või teil on muid ettepanekuid, siis kasutage palun vormi "Teie ettepanekud".
NB! Eestikeelsete võtmesõnade järgi otsimisel soovitan otsingulahtrisse kirjutada ainult sõna tüve!

   Netlingo

    Uued sõnad 

       live-stream
       livestream
       datacasting
       DMB (Digital Multimedia Broadcasting)
       DVB-X
       DAB (Digital Audio Broadcasting)
       blockchain
       IDPS (Intrusion Detection and Prevention System)
       IPS (Intrusion Prevention System)
       IDS (Intrusion Detection System)
       third party cookie

    Praegu on e-teatmikus 6893 termini seletused

 
 Heikki Vallaste All rights reserved