networkvõrk, arvutivõrk Iga võrk on põhimõtteliselt sõlmede ehk kontaktpunktide jada, mille kaudu vahetatakse informatsiooni võrku ühendatud arvutite vahel. Neid punkte võib omavahel ühendada vaskkaabli, kiudoptilise kaabli või raadioside abil. Arvutivõrke on mitut tüüpi: Peale nende võrguliikide jaotatakse võrke tüüpideks ka muude tunnuste järgi, näit.

Vt. ka communications network