open (1)avatud Infotehnoloogias nimetatakse nii toodet või süsteemi, kui selle toimimine on kõigile huvilistele nähtav ja igaüks võib seda muuta ja parandada. Mõiste “open” vastandiks on “proprietary” (omandiõigusega kaitstud)

Vt. ka open source, open standards ja open systems