graphicsgraafika Igasugune arvutustehnika seade või programm, mis võimaldab arvutil kuvada, töödelda ja printida pilte. Näiteks laserprinterid ja plotterid on graafikaseadmed. Graafikamonitor on selline kuvar, mis suudab kuvada mitte ainult teksti, vaid ka pilte. Graafikakaart on selline trükkplaat, mis peab olema arvutisse sisse monteeritud, et kuvar saaks pilte kuvada.

Paljud tarkvararakendused sisaldavad graafikakomponente. Taoliste programmide kohta öeldakse, et nad toetavad graafikat. Näiteks uuemad tekstitöötlusprogrammid toetavad graafikat, sest nad võimaldavad joonistada ja importida pilte. Kõik CAD/CAM süsteemid toetavad graafikat. Mõned andmebaasisüsteemid ja tabelarvutusprogrammid toetavad samuti graafikat, sest neis on võimalik kuvada andmeid graafikutena. Selliseid rakendusi kutsutakse sageli ärigraafikaks