objectobjekt Üldises mõttes nimetatakse objektiks mistahes asja, mida saab individuaalselt välja valida ja manipuleerida. Arvutustehnikas võib see olla näiteks kuvarile ilmuv pilt või mingi tarkvarakomponent.

Objektorienteeritud programmeerimises kutsutakse objektiks andmete ja neile rakendatavate meetodite terviklikku komplekti