JavaBeansSun Microsystems’i poolt loodud spetsifikatsioon, mis defineerib selle, kuidas Java objektid omavahel suhtlevad. Sellele spetsifikatsioonile vastavaid objekte nimetatakse JavaBeans ja need on sarnased Microsoft’i ActiveX komponentidele. Neid võib kasutada mistahes rakenduses, mis mõistab JavaBeans vormingut.

Põhimõtteline erinevus ActiveX komponentide ja JavaBeans objektide vahel seisneb selles, et ActiveX komponente saab kirjutada mistahes programmikeeles, kuid täita saab neid ainult Windows’i platvormil, JavaBeans’ objekte aga saab kirjutada ainult Java keeles, kuid need jooksevad mistahes platvormil.