broadband (1)lairiba-, laiaribaline Sidetehnikas tähendas see algselt sidekanalit, mille ribalaius oli suurem kui standardsel kõnekanalil 48 KHz ühenduse korral, hiljem hakati lairibaühenduseks kutsuma T1 (USA) või E1 (Euroopa) kanaleid (vastavalt 1, 5 ja 2 Mbit/s) või ka T3 või E3 kanaleid (vastavalt 45 ja 34 Mbit/s)