authoring toolloomevahend, loomeriist Ka loomevara (authorware) nimetuse all tuntud programmid, mis abistavad hüperteksti või multimeediumrakenduste kirjutamisel. Tavaliselt võimaldavad loomevahendid luua lõpprakendusi objektide (tekstilõigud, illustratsioonid või muusika) lihtsa kokkulinkimise teel. Määrates ära objektide omavahelised suhted ja järjestades need vajalikus järjekorras, saavad loomevahendeid kasutavad autorid väikese vaevaga luua ligitõmbavaid ja kasulikke graafilisi rakendusi. Enamik loomesüsteeme toetab ka skriptikeeli.

Erinevus loomevahendite ja progammeerimisvahendite vahel pole kuigi selgepiiriline. Enamasti nõuab loomevahendite selgeksõppimine siiski vähem tehnilisi teadmisi ja neid kasutatakse ainult selliste rakenduste jaoks, mis koosnevad teksti, graafika ja audio segust