address spaceaadressiruum Mäluaadresside hulk, millele protsessoril või protsessil on juurdepääs või mille kaudu saab juurdepääsu mingile seadmele. Termin "aadressiruum" võib tähistada nii füüsilisi kui virtuaalseid aadresse.

Protsessori aadressiruumi suurus sõltub protessori aadressisiini ja aadressiregistrite laiusest.

Igal seadmel, näit. mälukiibil, on oma lokaalne nullist algav aadressiruum. See vastendatakse aadressidele, mis algavad mingist baasaadressist protsessori aadressiruumis.

Samamoodi on igal protsessil oma aadressiruum, mis võib hõivata kogu protsessori aadressiruumi või osa sellest. Multitegumsüsteemis võib see sõltuda sellest, millisesse kohta mälus on protsess laaditud. Et protsess oleks võimeline jooksma mistahes aadressil, peab ta koosnema asendist sõltumatust koodist.

Teine võimalus on, et iga protsess näeb sama lokaalset aadressiruumi ning mäluhaldur vastndab selle protsessi enda osale protsessori mäluruumis