OLE (Object Linking and Embedding)objektide linkimine ja manustamine Liitdokumendi standard, mille on välja töötanud Microsoft Corporation. Võimaldab luua objekte ühe rakenduse abil ja manustada neid teise rakendusse. Manustatud objektidel säilivad esialgne vorming ja lingid rakendustele, mille abil nad loodi. OLE tugi on sisse ehitatud Windows’i ja Macintosh’i operatsioonisüsteemidesse. Konkureeriv liitdokumentide loomise standard on OpenDoc, mis on välja töötatud firmade IBM, Apple Computer jt koostöös