frequency bandsagedusala Elektromagnetlainete spektrist mingiks otstarbeks eraldatud sagedusvahemik. Raadio, televisioon, mobiilside, satelliitside jne kasutavad igaüks oma sagedusalasid

Raadiolevis kasutatakse eestikeelse vastena sõna "laineala", näit. pikk-, kesk-, lühi- ja ultralühilaineala

Vt. ka band