PIM (Personal Information Manager)isiklik infohaldur Teatud tüüpi rakendusprogramm, mis aitab kasutajal organiseerida juhuslikke infokilde. Kuigi mõiste ise on suhteliselt ähmane, võimaldab enamik isiklikke infohaldureid sisestada teksti kujul märkmeid - nimestikke, kuupäevi, meeldetuletusi jne - ning seostada neid omavahel kasulikul viisil. Paljud isiklikud infohaldurid sisaldavad kalendrit, päevaplaani, kalkulaatorit, aadressraamatut, e-posti utiliiti jms.

Tuntumad isikliku infohalduri näited on Micosoft Outlook ja Outlook Express