core dumpmälutõmmis Südamiku (põhimälu) sisu kooopia, mis tehakse juhul, kui protsess aborditakse teatud tüüpi sisemiste vigade poolt. Sõna "core" kasutatakse siin mälu tähenduses ajaloolistel põhjustel, sest enne pooljuhtmälude ilmumist olid arvutimäludena kasutusel ferriitsüdamikest (ingl. k. ferrite core) valmistatud magnetmälud