MPP (Massively Parallel Processing)massiivne rööptöötlus MPP kujutab endast programmi koordineeritud töötlust mitme protsessori poolt, mis töötavad programmi erinevate osadega ning iga protsessor kasutab omaenda opsüsteemi ja mälu. Harilikult kasutavad MPP protsessorid omavaheliseks suhtlemiseks mõnd sõnumsideliidest. Mõne teostuse puhul võivad sama rakenduse kallal koos töötada kuni 200 protsessorit. Andmeteede omavahelise ühendamise süsteem võimaldab protsessorite vahel sõnumeid vahetada. Harilikult on MPP struktuur keerulisem, sest on vaja otsustada, kuidas liigendada protsessorite vahel ühiskasutatavat andmebaasi ja milline peab olema protsessoritevaheline tööjaotus.

MPP-süsteeme peetakse sümmeetrilise multitöötlusega võrreldes paremaks selliste rakenduste korral, mis lubavad teostada paralleelseid otsinguid mitmes andmebaasis. Siia kuuluvad näit. nõustussüsteemid ja andmeaidarakendused