web servicesveebiteenused Standardiseeritud meetod veebipõhiste rakenduste integreerimiseks, kasutades selleks XML’i, SOAP’i, WSDL’i ja UDDI avatud standardeid üle internetiprotokolli. XML’i kasutatakse andmete sildistamiseks, SOAP’i andmete edastamiseks, WSDL’i pakutavate teenuste kirjeldamiseks ja UDDI on kasutusel pakutavate teenuste listimiseks. Veebiteenuseid kasutatakse peamiselt suhtluseks firmade vahel ning firmade ja klientide vahel ning need võimaldavad andmeid vahetada ilma, et oleks vaja täpselt tunda üksteise tulemüüri taga paiknevaid IT-süsteeme.

Erinevalt traditsioonilistest klient/server mudelitest nagu näit. veebiserver/veebileht , ei paku veebiteenused kasutajale graafilist kasutajaliidest. Selle asemel kasutavad veebiteenused ühiselt äriloogikat, andmeid ja protsesse üle võrgu läbi programmeeritava liidese. Omavahel liidestuvad rakendused, mitte kasutajad. Programmeerijad saavad siis ise lisada veebiteenusele graafilise kasutajaliidese (näit. veebilehe või täidetava programmi), et pakkuda kasutajatele teatud kindlat funktsionaalsust.

Veebiteenused võimaldavad erinevatest allikatest pärinevatel erinevatel rakendustel üksteisega suhelda ilma aeganõudva spetsiaalse programmeerimiseta ning kuna kogu suhtlus toimub XML-keeles, siis ei ole veebiteenused seotud ühegi opsüsteemi või programmikeelega. Näit. Java saab suhelda Perl’iga, Windows’i rakendused UNIX’i rakendustega jne.

Veebiteenused ei nõua brauserite või HTML’i kasutamist