payment systemmaksesüsteem Süsteem, mis haldab rahaülekandeid ostjalt e-kommertsi veebisaidi kaupmehele. Raha võib tulla kasutaja arvutis paiknevat digirahakotist, digirahakoti teenusepakkuja serverisse salvestatud krediitkaardilt või maksesüsteemi serverisse salvestatud ettemaksukontolt

Levinumaid maksesüsteeme: PayPal, Brodia, CyberCash, EntryPoint, InternetCash, iPIN, Qpass, Passport, WISP JA iClickCharge