settingseadistus, häälestus Parameetrite seadmine näiteks programmide oma tarbeks kohandamisel

Vt. ka default settings