one-way hash functionühesuunaline räsifunktsioon Krüptograafias algoritm, mis genereerib tekstisõnumist fikseeritud numbristringi. "Ühesuunaline" tähendab siin seda, et on äärmiselt raske pöörata fikseeritud stringi tagasi tekstisõnumiks. Ühesuunalisi räsifunktioone kasutatakse sõnumite autentimiseks mõeldud digitaalallkirjade loomiseks