distributed computing (2)hajus-andmetöötlus Territoriaalselt üksteisest kaugel ja üle võrgu (näit. Interneti) omavahel suhtlevate arvutite kasutamine ühe ülesande lahendamiseks. See võimaldab suurt arvutusvõimsust nõudvate ülesannnete puhul ära kasutada suure hulga arvutite muidu jõude seisvaid ressursse