capture (2)hõive Andmete võtmine algallikast ja -vormingust ning nende teisendamine teise vormingusse, näit. pildihõive videokaamerast või -magnetofonist või mingi stseeni jäädvustamine digikaamera mällu

Vt. ka screen capture