Windows Script HostMS Windows’i osa, mis täidab ActiveX-skriptikeeli, mille hulka kuuluvad nii Microsofti oma VBScript ja JScript kui ka PerlScript, PScript jt. Skripte võib käitada nii töölaualt WSCRIPT.EXE käivitamise teel kui käsurealt, kirjutades sinna CSCRIPT.EXE. Windows toetab DOS’ile sarnaseid käske ja pakkfaile, kuid Windows Script Host võimaldab Windows’i keskkonnas käitada märksa täielikumat komplekti skriptikeeli ning need keeled saavad juurdepääsu palju suuremale arvule Windows’i funktsioonidele võrreldes pakkfailidega