IEEE 1284IEEE 1284 paralleelliidesestandard, mis kasutab Centronics-konnektorit ja määrab ära 5 töörežiimi.
  • ühilduvusrežiim vastab esialgsele Centronics-paralleelliidesele ja on mõeldud kasutamiseks nõelprinterite ja vanemate laserprinterite juures. Ühilduvusrežiimi võib kahesuunaliseks andmeedastuseks kombineerida näksimisrežiimiga
  • näksimisrežiim võimaldab andmeedastust arvuti poole. Selles režiimis kasutatakse olekuliine kahe näksi (4-bitise andmeüksuse) saatmiseks saatmiseks arvutile kahe andmeedastustsükliga. Näksimisrežiimi kasutatakse peamiselt printerite juures
  • baitrežiim kasutab tarkvaralisi draivereid andmeliine juhtivate draiverite väljalülitamiseks, et saaks saata andmeid printerist arvutisse. Andmeedastuse kiirus on sama, mis andmete edastamisel arvutist printerisse. Erinevalt näksimisrežiimist edastatakse siin üks andmebait ühe korraga, mitte kahe tsükliga
  • ECP (Enhanced Capability Port) režiim on edasiarendus kahesuunaliseks andmesideks printerite ja skänneritega. See võimaldab pildifailide juures kasutada andmetihendust , FIFO (First In, First Out) meetodit järjekorda pandud tegumite jaoks ning kiiret kahesuunalist andmeedastust kiirusega 2 kuni 4 MB/s. ECP režiimi üks eeliseid on kanaliadresseerimine, mida kasutatakse polüfunktsionaalsete seadmete puhul nagu nt printer/faks/modem ja mis võimaldab mitme funktsiooni samaaegset kasutamist
  • EPP (Enhanced Parallel Port) režiim kasutab kahesuunaliseks andmeedastuseks andmetsükleid ja aadressitsükleid. Andmetsüklid edastavad andmeid arvuti ja välisseadme vahel ning aadressitsüklidega määratakse ära aadressi-, kanali- ja käsuinfo. See võimaldab saavutada andmekiirusi 500 kbit/s kuni 2 MB/s sõltuvalt kõige aeglasema liidese kiirusest ning sobib võrguadapteritele, portatiivsetele kõvaketastele jt kiiretele välisseadmetele.
Arvuti peab kindlaks tegema, millise välisseadmega on tegemist ja millist režiimi tuleb kasutada. Selleks kasutatakse nn. läbirääkimisi. Läbirääkimised on sündmuste jada paralleelpordis, millega uuritakse välja, milline IEEE 1284 režiim antud seadmele sobib. Vanemat tüüpi seadmed ei suuda läbirääkimiskutsele vastata ja neile rakendatakse ühilduvusrežiimi