class libraryklassiteek Komplekt valmisrutiine (klassidefinitsioone), mida programmeerijad kasutavad objektorienteeritud programmmide kirjutamisel. Näiteks on harilikult saadaval klassiteek selliste graafilise kasutajaliidese funktsioonide tarvis nagu akendamine, nupud, kerimisribad jt. elemendid. Need klassidefinitsioonid sisaldavad ka oma pärilusomadusi, kui see on võimalik

Vt. ka OOP