application framework (2)rakendusraamistik Klassiteek, mis on objektorienteeritud programmeerimise aluseks