FPD (Flat-Panel Display)lamekuvar Õhuke kuvariekraan, kus võib kasutusel olla mitmeid erinevaid tehnoloogiaid - LCD, plasma, EL ja FED. Levinuim on praegu LCD, tulemas on OLED-ekraanid. Algul kasutati lamekuvareid sülearvutites, hiljem võeti need kasutusele ka lauaarvutite juures kineskoopkuvarite asemel. Et lamekuvarite voolutarve on väike, nende kiirgusnivoo madal ja nad võtavad vähem ruumi, võivad nad tulevikus kineskoopkuvarid täielikult välja tõrjuda, sest viimaste ainsaks eeliseks on praegu veel odavam hind.

Uuemad kineskoopkuvarid on tasapinnalise ekraaniga (vanemad olid kumerad) ja seetõttu nimetatakse ka neid vahel eksitavalt lamekuvariteks

Lamekuvar ja kineskoopkuvar