HSV (Hue, Saturation, Value)Sama, mis HSB; Value tähistab heleduse (Brightness) väärtust