key spacevõtmeruum Küptograafilise algoritmi või muu turvameetme (näit. parooli) kõigi võimalike väärtuste arv. Näit. 20-bitise võtme võtmeruum on 1048576