CLV (Constant Linear Velocity)konstantse lineaarkiirusega kettaajam Kettajam, mille pöörlemiskiirus muutub sõltuvalt sellest, millise raja poole parajasti pöördutakse. Kui loetakse välimisi radu, pöörleb ketas aeglasemalt ja kui loetakse sisemisi radu, siis kiiremini. See võimaldab paigutada bitid kogu ketta ulatuses ühesuguste vahedega ja niiviisi salvestada kettale rohkem andmeid. CLV on kasutusel laserketaste, näit. CD ja DVD juures. Tegelikkuses ei muutu pöörlemiskiirus täpselt iga raja puhul ühelt rajalt teisel üle minnes. Puhvermälu kasutamine võimaldab siin teatud paindlikkust, nii et pöörlemiskiirust muudetakse ainult teatud arvu radade järel.

Tsoneeritud CLV (Z-CLV) jaotab ketta mitmeks tsooniks (DVD-RAM ketta puhul harilikult 24 tsooniks) ning muudab kiirust ainult üleminekul ühest tsoonist teise