transmission plantedastusjaam Infrastruktuur, mille moodustavad: