NET (Network Entity Title)võrguolemi tiitel OSI võrguarhitektuuris defineeritud võrguaadress, mida kasutatakse ühenduse algatamiseks ja veapakettide tarvis