business rulefirmareegel, ärireegel Direktiiv, poliitika või protseduur organisatsioonis. Ärireeglid võivad tulla ka organisatsioonivälistest allikatest, näit. valitsuse määrustest ja äriühenduste juhenditest