cellularkärg- Tähistab mobiilsidevõrke, eriti AMPS-võrke, mis on geograafiliselt jagatud rakkudeks kutsutavateks piirkondadeks. Sellise kärjetaolise geograafilise struktuuriga võrk on vajalik selleks, et maksimaalselt ära kasutada etteantud piiratud arvu ülekandesagedusi. Iga ühendus või kõne vajab AMPS-võrkudes oma sagedust ja maksimaalselt on kasutuda kuni 1000 eri sagedust. Et võrgus oleks võimalik samaaegselt pidada rohkem kui 1000 kõnet, eraldatakse igale rakule teatud arv sagedusi, kusjuures kaks rakku võivad kasutada samu sagedusi ainult tingimusel, et nad ei asu vahetult teineteise kõrval