database (2)andmebaasihaldur Viimasel ajal kasutatakse sõna "andmebaas" järjest rohkem andmebaasihalduri (DBMS) tähenduses