DCE (1) (Distributed Computing Environment)andmetöötluse hajuskeskkond Suur klient-server arhitektuuriga arvutivõrgu standard. DCE puhul pole oluline, millises arvutis asuvad konkreetsed andmed ja kus asub neid andmeid töötlev tarkvara - sellest ka nimetus "hajuskeskkond". Ühte DCE keskkonda ühendatud arvutid võivad joosta ka erinevatel platvormidel. DCE teenuste hulka kuuluvad:
  • RPC - kaugprotseduurikutse
  • Security Service - turbeteenus
  • Directory Service - kataloogiteenus
  • Time Service - ajateenus
  • Threads Service - lõimeteenus
  • Distributed File Service - hajusfailiteenus
DCE on populaarne meetod väga suurte süsteemide puhul, mis nõuavad lollikindlat andmeturvet ja veakindlust.
DCE propageerimise ja juhtimisega tegeleb OSF (Open Software Foundation)