digital ID (Digital Certificate)elektrooniline ID-kaart, digitaalne identkaart, digitaalne isikutunnistus Isikutunnistuse elektrooniline vaste. Neid annavad välja selleks volitatud institutsioonid nagu VeriSign Ameerika Ühendriikides, Netrust Singapuris ning alates 1. jaanuarist 2002. a. ka Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Eestis.

Elektrooniline ID-kaart kujutab endast kiipkaarti, millesse on salvestatud kaardi omaniku isikuandmed