inheritance (2)pärilus Objektorienteeritud programmeerimises uute klasside tuletamine olemasolevaist