Diffie-HellmanAvaliku võtme algoritm, mida saab kasutada privaatvõtmete moodustamiseks ja jaotamiseks üle mitteturvaliste võrkude. Diffie-Hellman ise pole kasutatav sõnumite krüpteerimiseks ega dekrüpteerimiseks