system administrator, sysadmin



süsteemiülem Süsteemi kasutamist planeeriv, juhtiv ja haldav isik. Enamik süsteemiülemaid tegutseb asutuste kohtvõrkude ülematena ja ISP’de serverite hooldajatena ning nad peavad omamam laialdasi teadmisi nii arvutitest kui arvutivõrkudest