terminal (3)terminal Arvutivõrgus andmelätte või -neeluna toimiv seade, võrguharu lõpp-punkt. Andmelättena ehk sisendseadmena toimivad näit. skänner, videokaamera ja perfokaardilugeja, andmeneeluna ehk väljundseadmena näit. monitor, printer ja perforaator