IPSec (Internet Protocol Security)internetiprotokolli andmeturve Firma Cisco Systems juhtimisel arendatav andmeturbe standard võrgu- või paketitöötluskihi tasemel. Varem sisestati andmeturve sidemudeli rakenduskihti. IPSec on eriti kasulik virtuaalsete privaatvõrkude ehitamisel ja kasutajatele turvalise kaugpöörduse võimaldamisel virtuaalsetesse privaatvõrkudesse. IPSec’i suur eelis on selles, et andmeturbe tagamiseks pole vaja teha mingeid muudatusi individuaalkasutajate arvutites. Cisco varustab kõiki oma võrgumarsruutereid IPSec’i toega. IPSec pakub kaht turbeteenuse valikut: andmete saatja autentimist võimaldavat autentimispäist (AH) ning sõnumi kapselturvet (ESP), mis toetab niihästi saatja autentimist kui ka andmete krüpteerimist. Kummagi teenusega seotud spetsiifiline informatsioon sisestatakse sidekanalis edastatavasse paketti eraldi päisesse, mis järgneb IP paketipäisele. On võimalik valida mitme erineva võtmeprotokolli vahel, näiteks võib kasutada ISAKMP/Oakley protokolli (vt. ka IKE). IPSec sobib kasutamiseks nii Internetis, ekstranetis, intranetis kui kaugpöördusega privaatvõrkudes