IKE (Internet Key Exchange)võtmete vahetamine üle Interneti IKE on andmeturbehalduse protokoll, mida varem tunti ISAKMP/Oakley protokolli nimetuse all. IKE autendib kõiki IPSec’i tehingutes osalevaid partnereid, lepib kokku andmeturbemeetodite osas ja tegeleb sessioonivõtmete vahetusega. IKE arendamist ja standardiprojektide kirjutamist juhib Cisco Systems, kes pakub ka Internetis IKE priivaraversiooni