DAC (Digital-to-Analog Converter)digitaal-analoogmuundur Seade (harilikult mikrokiip), mis muundab numbrilisel (digitaalsel) kujul esitatud andmed analoogsignaaliks. Digitaal-analoogmuundurit kasutatakse näiteks modemites, sest arvutist numbrilisel kujul väljuv informatsioon on tavalisi telefonitraate mööda edastamiseks vaja muundada analoogsignaaliks. Ka videoadapterid vajavad DAC’i (RAMDAC), sest ekraanil kuvamiseks on vaja arvutist tulev digitaalne signaal teisendada analoogkujule. Digitaal-analoogmuunduri vastandiks on analoog-digitaalmuundur (ADC) , mis muundab analoogsignaali numbriliseks. Üldiselt võib öelda, et kui muundada analoogsignaal ADC abil numbriliseks, siis DAC abil saab uuesti taastada esialgse signaali