DOM (Document Object Model)dokumendiobjektide mudel Eeskiri selle kohta, kuidas objekte (tekst, pildid, pealkirjad, lingid jne.) veebilehel esitada. DOM määrab ära, millised atribuudid kuuluvad millise objekti juurde ning kuidas objekte ja atribuute käsitleda.

Dünaamiline HTML (DHTML) toetub DOM-ile, muutes dünaamiliselt veebilehtede väljanägemist pärast seda, kui vajalikud failid on kasutaja veebilehitsejasse alla laaditud. Kahjuks on kahe põhilise veebilehitseja - MS Exploreri ja Netscape’i DOM-id täiesti erinevad ja mõlemad on esitanud oma mudelid W3C-le (WWW Consortium) standardina kinnitamiseks. W3C peab leidma sellise lahenduse, mis sobiks mõlemale veebilehitsejale