map (2)vastendama Kahe üksuse vahel loogilisi seoseid looma. Kuna programmid ei suuda veel tõlkida inimkeelest otse arvutikeelde, siis teevad nad seda kihtide kaupa. Iga kiht sisaldab sama infohulka, mis selle kohal asuv kiht, kuid iga järgmise kihi puhul on informatsiooni esitusviis lähemal masinakeelele. Tõlkimist ühest kihist teise nimetataksegi vastendamiseks