CFR (COST AND FREIGHT)CFR nõuab, et müüja tasub veokulud ja muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, kuid kauba kaotsimineku ja riknemise riskid, samuti ettenägematud kulud lähevad üle ostjale siis, kui kaup ületab laeva reelingu lähtesadamas. Kindlustuse eest vastutab ostja