B2B (Business-to-Business)firmadevaheline e-kaubandus (hääld. bi-tu-bi). Ajalooliselt oli B2B eelkäijaks EDI (Electronic Data Interchange), mida sai kasutada ainult privaatvõrkudes ja mis oli seepärast jõukohane ainult suurtele firmadele. Viimaste aastate jooksul on kiiresti kasvanud XML märgistuskeele populaarsus, mis võimaldab kasutada EDI eeliseid ka avalikes võrkudes, s. h. Internetis

Erinevalt firma ja tarbija vahelisest e-kommertsist ehk e-kaubandusest (B2C ehk Business-to-Consumer) tähendab B2B toodete, teenuste või informatsiooni vahetamist firmade vahel üle Interneti.

Kuigi algul oli tähelepanu keskmes B2C ehk elektrooniline jaekaubandus, ületavad B2B tulud juba praegu kümnekordselt B2C tulusid. 2000.a. algul avaldatud uurimistulemused näitavad, et järgneva 5 aasta jooksul oodatakse igal aastal B2B 41%-list kasvu. Gartner Group’i hinnangu kohaselt saavutab B2B käive 2004. a. taseme 7,29 triljonit USD. 2000.a. algul hakkasid riskikapitali investeeringud B2B firmadesse kiiresti kasvama, kuigi kasumit tootvaid B2B veebisaite pole veel lihtne leida

B2B võib liigitada kahel viisil:

 • turud
 • infrastruktuur
Turge ehk B2B veebisaite võib omakorda jaotada järgmistesse kategooriatesse:

 • Firmasaidid, sest paljude firmade veebisaitide sihtgrupiks on teised firmad või nende töötajad. Taolisi veebisaite võib vaadelda kui ööpäevaringselt avatud mini-kaubandusnäitusi. Vahel toimib taoline veebisait sissepääsuna firma ekstranetti, kuhu pääsevad ainult firma kliendid või registreeritud kasutajad. Osa firmasid müüb oma tooteid hulgi otse veebisaidilt, mis sisuliselt tähendab elektroonilist jaemüüki teistele firmadele
 • Interneti kaubabörsid toodete hankimiseks ja tarnimiseks, kus firmade varustusagendid saavad valida müüjate poolt pakutavaid tooteid, tellida müügipakkumisi ja mõnikord teha ka ise soovitava hinnaga ostupakkumisi. Taolised, vahel ka e-hanke (e-procurement) saitideks kutsutavad saidid teenindavad kas kindlat tööstusharu või mõnd väiksemat turunišši
 • Spetsialiseeritud ehk vertikaalsed tööstusharuportaalid, mis kujutavad endast "alamveebi" ja pakuvad vastavas valdkonnas informatsiooni, tootekatalooge, diskussioonigruppe ja muid veebiteenusi. Selliste vertikaalsete portaalide ülesanded on laiemad, kui e-hanke börsidel, kuid nad võivad toetada ka toodete ostu-müüki
 • Maaklerisaidid, mis tegutsevad vahendajatena tooteid või teenuseid pakkuvate ja neid soovivate firmade vahel. Näiteks võib siin tuua seadmete liisimise
 • Infosaidid ehk infovahendajad, mis pakuvad informatsiooni antud tööstusharu kohta selles valdkonnas tegutsevatele firmadele ja nende töötajatele. Siia kuuluvad näiteks spetsialiseeritud otsingusaidid ning kaubanduse ja tööstuse standardiseerimisega tegelevate organisatsioonide veebisaidid

Paljud B2B veebisaidid võivad üheaegselt sobida mitmesse eeltoodud kategooriasse, vastavad mudelid on alles kujunemisjärgus. 

B2B infrastruktuuri ettevõtteid esindavad firmad, kes pakuvad teistele firmadele B2B saitide ehitamiseks tarkvara - veebisaidi ehitamise vahendeid ja malle, andmebaase ja metoodikaid ning elektrooniliste äritehingute tarkvara

B2B võimaldab sujuvaks muuta ja automatiseerida nii müüjate kui ostjate ärioperatsioone, sh:

 • tooteinfo ja -siire
 • hinnaläbirääkimised
 • tellimuse sisestamine
 • ekspedeerimisandmed
 • arvete esitamise ja sissenõudmise tsüklid
 • kliendi kontaktinfo ja tehniline abi
 • üleliigse laoseisu oksjon
 • varuosade varu täiendamine