acquiring banksaajapank Pank, mis avab e-kommertsi ettevõttele krediitkaardikonto. Saajapank saadab ettevõttelt saadud e-kommertsi tehingute kohta käivat krediitkaardi- ja tehinguinfot krediitkaardiassotsiatsioonile (näit. Visa või MasterCard), mis omakorda edastab selle info väljastajapangale (issuing bank)