meta tagmetamärgend, metalipik, metasilt Spetsiaalne HTML märgend, mille sisuks on informatsioon antud veebilehe kohta, näit. kes on selle autor, kui sageli seda värskendatakse, millest seal juttu on ja millised võtmesõnad esindavad veebilehe sisu. Paljud veebi otsingumootorid kasutavad seda informatsiooni veebilehtede indekseerimiseks. Erinevalt tavalistest HTML märgenditest ei avalda metamärgendid mingit mõju sellele, kuidas brauserid veebilehte kuvavad