unicastainuedastus, ainusaade Andmepakettide saatmine üle võrgu ühelt saatjalt ainult ühele vastuvõtjale. Ainusaate alternatiivid on:
- multisaade, kus üks saatja saadab samu andmeid mitmele vastuvõtjale,
- suvasaade, kus suvaline saatja saadab andmeid ühele vastuvõtjate rühmale ja
- levisaade, kus üks saatja saadab andmeid paljudele vastuvõtjatele

Termin "ainuedastus" on tähenduselt lähedane vanemale terminile "kakspunktühendus". Uus internetiprotokoll IPv6 toetab nii ainusaadet kui ka suvasaadet ja multisaadet