Internet applianceinternetimasin Spetsiaalselt Internetis surfamiseks projekteeritud arvuti. Sellised arvutid on oluliselt odavamad kui wipersonaalarvutid ja nende kuvaritena kasutatakse kas personaalarvuti kuvarit või tavalist televiisorit. Internetimasin ühendatakse juhtme abil kohtvõrgu või tavalise telefonivõrguga. Kaasaskantavad internetimasinad kasutavad traadita internetiühendust. Vahel nimetatakse internetimasinateks ka interneti-TV teenusi nagu näit. MSN TV. Termin on üpris laia tähendusega ning pidevalt tuleb juurde uusi funktsioone ja uusi masinaid